Kiviprofiili ja vihmaveesüsteemi paigaldus Assakul