Klassik profiili paigaldus, korstnapitside ladumine – Kungla 26, Tallinn.