Lille 14, Tallinn. Valtsplekk-katuse renoveerimine. Juuli-August 2020