Käsivalts katuse ehitus, korstnapitsi ehitus, roovituse paigaldus- (Narva mnt 110, Tallinn).