Pihlaka 10, Jõõdre, Haapsalu vald. Plekk-katuse ehitus, korstnaotsade renoveerimine. August 2020