Valtskatuse ja fassaadi renoveerimine (juuli – september 2012)