Klassik katusepleki paigaldamine koos alustöödega. November 2015