Vabriku tn 35, valtsplekk-katuse renoveerimine. Juuli – august 2015