Vabriku tn 36, Tallinn. Valtsplekk-katuse renoveerimine. August 2022.