Veerenni 21, Tallinn – Viilkatuse renoveerimine. August 2015